Danarige.dk

FORSIDE | NYT | ESSAYS | INSPIRATION | OM | LINKS | KONTAKT | TANKER BAG KAMERAET | SØG
FOTOSERIER FRA DEN DANSKE NATUR | ANDRE FOTOS | PORTFOLIO: GRATIS DOWNLOAD OG SALG

Ny bog af Rune Engelbreth Larsen: Den danske naturs genkomst
...

Dansk naturpoetisk inspiration > digte

Flyv, Fugl! Flyv

Af Christian Winther


Flyv, Fugl! flyv over Furresøens Vove!
Nu kommer Natten saa sort,
Alt ligger Sol bag de dæmrende Skove,
Dagen den lister sig bort;
Skynd dig nu hjem til din fjedrede Mage,
Til de guulnæbede Smaa;
Men naar i Morgen du kommer tilbage,
Siig mig saa alt, hvad du saae!

Flyv, Fugl! flyv over Furresøens Bølge,
Stræk dine Vinger nu vel!
Ser du to Elskende, dem skal du følge,
Dybt skal du speide deres Sjæl.
Er jeg en Sanger, saa bør jeg jo vide
Kjærligheds smigrende Lyst,
Alt, hvad et Hjerte kan rumme og lide,
Burde jo tolke min Røst.

Flyv, Fugl! flyv over Furresøens Rislen,
Kjærlighed kalder dig hjem;
Sæt dig nu kjønt mellem Løvbuskens Hvislen,
Syng saa din Kjærlighed frem!
Kunde, som du, jeg i Ætheren svømme,
Veed jeg nok, hvor gik min Flugt;
Jeg kan i Lunden kun sukke og drømme,
Det er min Kjærligheds Frugt.

Flyv, Fugl! flyv over Furresøens Vande,
Langt, langt bort i det Blaae!
Eensomt i Skoven ved fjerneste Strande
Seer du min Favre at gaae.
Guulbrune Lokke de flagre i Vinden,
Let er hun, rank som et Ax,
Øiet er sort, og Roser har Kinden,
Ak! du kan kjende hende strax!

Flyv, Fugl! flyv over Furresøens Brusen,
Dybt drager Natten sit Suk!
Træerne hviske med ængstelig Susen,
Hilse Godnat med et Buk!
Har du ei lyttet til mangefold Smerte
Selv hos den fjedrede Flok?
Siig et Godnat til mit bævende Hjerte,
Siig det, du veed det jo nok.


Digte (1828)

...

Danarige.dk er hjemsted for et fortløbende danmarksportræt af naturen, der bl.a. har affødt bøgerne Danmark er en kvinde - på genopdagelse i den danske natur (2009), Danmarks krans (digte, 2010) og Den danske naturs genkomst (2014).
Danarige.dk © Rune Engelbreth Larsen.

RUNE ENGELBRETH LARSEN | FACEBOOK | TWITTER | HUMANISME.DK | POLIFILO.DK | FORLAGET DANA

eXTReMe Tracker